برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

c (4369)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي پيشبيني، مسيريابي و پهنهبندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدلهايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهوارهاي پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- بيابانزدايي سمانه عليدادي اساتيد راهنما دکتر ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4368)

دانشکده منابع طبیعی پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی جاده ساری -کیاسر دانشجو مهوش غلامی استادان راهنما دکتر کریم ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4367)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي پهنه بندي خطر آتش در گونزارها با استفاده از دادههاي ماهوارهي سنجنده ETM+ مطالعه موردي: مراتع ملاير پايان‌نامه کارشناسي ارشد مرتعداري فاطمه حسن کاويار استاد راهنما دکتر سيد جمال ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4366)

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم دانشکده شیمی و مهندسی شیمی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیشرانه مایع عنوان: پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir/ برای تجزیه هیدرازین و بهینه سازی آنها توسط: ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4365)

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع‌کارشناسی‌ارشد رشته: مهندسی شیمی عنوان/موضوع : بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر80 پالایشگاه آبادان به روش فناوری پینچ استاد راهنما: دکر فرهاد شهرکی استاد مشاور: ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4363)

دانشکده مهندسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هستهای – راکتور بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک به کوشش طاهره فرزانه استاد راهنما دکتر کمال حداد دکتر سيد ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4362)

دانشکده فنی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ظرفیت میدانهای شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) از: سید حمزه حسینی استاد راهنما: دکتر ایرج برگ گل بهمن 1393 دانشکده فنی گروه مهندسی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4361)

دانشکدهی علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیست شناسی- علوم گیاهی بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین به کوشش مریم ستوده استاد راهنما دکتر هما رجایی شهریور ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4360)

دانشکده هنر و معماری پايان نامه‌ كارشناسي ارشد در رشته‌ی پژوهش هنر بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)درشکل گیری معماری مسکونی شیراز و تزیینات وابسته به آن(دوره پهلوی دوم) به کوشش مریم منتظر ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4359)

دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران از: مهدی وافی استاد راهنما: دکتر شهریار سعیدي مهرورز اساتید مشاور: دکتر رضا حسن ساجدي،Dr. Thomas Marcussen ، نرجس ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4358)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات عنوان / موضوع : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر ادامه مطلب…

پایان نامه

c (4357)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد، گرایش روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی عنوان پایان نامه اثر عملیات ادامه مطلب…